Индексация стипендии в 2018 году. Всё, что известно.

0
17

Также Минобрнауки выделит дополнительные средства в трехлетнем бюджете для повышения зарплат научным сотрудникам.

Порядок назначения стипендий, в том числе социальных, прописан в Порядке № 882. С 01.01.2017 г. этот документ претерпел кардинальные изменения. Все подробности реформы вы найдете в газете «Бухгалтерия: бюджет», № 9/2017, с. 14. Вопросы назначения и выплаты социальных стипендий в высших учебных заведения х с 01.01.2017 г. имеют много особенностей и нестыковок. На них и остановимся в этой консультации.

Среди экспертов существовало и другое мнение – не считать такое повышение постоянной составляющей ввиду того, что при следующем семестровом контроле может все измениться, следовательно, не признавать месяц его установления базовым, а стипендию индексировать в размере до повышения. Советуем не принимать во внимание такую позицию, ведь, учитывая то, что срок действия повышения не определяется (об этом см. выше), у заведения не будет оснований доказать представителю контролирующих органов, почему при таких условиях месяц не признан базовым.

До 2016 виплата індексації обмежувалася шляхом прийняття відповідної примітки в ЗУ «Про державний бюджет України». 3 2016 виплата індексації студентам відновлена, проте з урахуванням вимог Закону, відповідно до яких індексація стипендій проводиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються у межах фінансових ресурсів відповідного бюджету. Тобто  індексація студентської та аспірантської стипендії відбувається в межах коштів стипендіального фонду ВНЗ, а отже може виплачуватися в одних навчальних закладах повністю, в інших частково, а в третіх не виплачуватися взагалі.

Для пояснення обрахування поточної індексації візьмемо для прикладу ІСЦ за 2015 рік, та припустимо, що в 2015 році стипендію підвищили в березні. Тобто березень є базовим місяцем і відповідно в березні індексація не проводиться. Наступна індексація повинна відбутися в квітні. З урахуванням строків опублікування Держстатом ІСЦ, в квітні братиметься до уваги ІСЦ за лютий.

Розмір його соціальної стипендії становить 750,00 грн. Таку стипендію він отримує вперше. За результатами семестрового контролю, який був у грудні 2016 році, права на отримання ординарної академічної стипендії він не мав.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про працю, у разі порушення законодавства про оплату праці, викладач має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної їй чи йому заробітної плати без обмеження будь-яким терміном. А ст. 237 Кодексу передбачає надання працівникові матеріальної компенсації за завдану моральну шкоду.

Відповідно до статті 175 Кримінального кодексу безпідставна невиплата стипендії більш як за один місяць, вчинена умисно керівником ВНЗ карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Индексация стипендии в 2017 году размер. Подробные данные.

Кабмин постановлением от 01.11.2017 г. № 918 наконец повысил размеры стипендий учащимся ПТУЗ и студентам вузов. Изменения внесены в постановление КМУ «О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях» от 28.12.2016 г. № 1047.

Обратите внимание: стипендиатам из числа учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов вузов, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов, которые учатся на стационаре или с отрывом от производства и одновременно работают, по их требованию учебные заведения выдают справку о размере и сроке назначения стипендии. На основании этой справки индексируется зарплата по месту их работы в пределах ПМ для трудоспособных лиц, с учетом полученной проиндексированной стипендии (п. 8 Порядка № 1078).

У цій шпаргалці ви знайдете розміри стипендій для учнів ПТНЗ та ВНЗ І–ІV рівнів акредитації станом на 01.09.2016 р. Поки що змін у цьому питанні немає.
Проте з 01.01.2017 р. очікується нова система виплати стипендій. Якщо це станеться, ми обов’язково вас поінформуємо.

Сума індексації зменшується на суму підвищення грошового доходу студента. Якщо сума підвищення грошового доходу студента перевищує суму індексації, то в січні 2017 року індексація не виплачується. Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін має розраховуватися з лютого 2017 року.

Питання індексації регулюється Законом України Про індексацію грошових доходів населення та Постановою КМУ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення. Стаття 2 Закону встановлює, що стипендії є об’єктом індексації, а пункт 10-1 Постанови визначає порядок їх індексації.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що у разі підвищення розміру стипендій значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків у місяці, в якому відбувається таке підвищення.

О том, что в 2017 год мы войдем с реформой в стипендиальном обеспечении, было объявлено еще задолго до того, как власть предержащие написали ее сценарий. И плоды этого «сырого» сценария мы пожинаем и сейчас: чего только стоят неоднократные внесения изменений в «свежую» стипендиальную нормативку (да и они не «вычистили» все ляпы)! Изменения коснулись всех категорий учебных заведений и всех стипендиатов.

Кроме того, Зарубин заявил, что в течение трех лет будут увеличены расходы на повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу.

Оскільки підвищення розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної та соціальної стипендій відбулося у січні 2017 року, то значення індексу споживчих цін у цьому місяці як для звичайної, так і для соціальної стипендії приймається за 1 або 100 відсотків.

Как заявил действующий президент Украины, он не подпишет бюджет, в котором не найдется места выплатам для студентов. Слухи о том, что магисратура будет только платной, он тоже полностью опроверг. Так сколько стипендия в Украине? Они отличаются по размеру в зависимости от учебного заведения, в котором учится студент:

Индексация стипендии в 2017 году Россия. Недавние события.

На стипендию прожить студентам-очникам практически невозможно. Они вынуждены рассчитывать на помощь родителей либо искать подработку. Но и этих ежемесячных выплат лишиться никому не хотелось бы. Что же изменилось и что влияет на начисление? Будет ли повышение стипендии? Повышению быть, но какой ценой. В среднем выплаты для учащихся повысятся на 18%, также изменится порядок начисления. Предусмотрена и индексация стипендии в 2018 году.

Ситуацию, сложившуюся с реформированием стипендиального законодательства, как нельзя лучше отражает народная мудрость: «поспешишь — людей насмешишь». Ведь принятый накануне 2017 года Порядок № 1045, определяющий механизм выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений (вузов), уже неоднократно терпел изменения и правки.

Щоб перевірити справедливість нарахування індексації  чи її відсутність потрібно вимагати інформацію про наявність коштів в стипендіальному фонді, та звітність про їх витрачання.  Така інформація є публічною і повинна бути надана студенту на запит, оформлений відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Студенту за його заявою з лютого 2017 року призначено соціальну стипендію як студенту із сім’ї, яка отримує допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III.

У разі, якщо студенту як інваліду II групи з дитинства із січня 2017 року підвищено соціальну стипендію і це підвищення не перевищило суму індексації, що мала нараховуватись у місяці підвищення стипендії, то сума індексації зменшується на суму підвищення соціальної стипендії. 

Также прилагается копия паспорта и студенческого билета. Обязательно нужно предоставить документ, подтверждающий статус льготника.Такую выплату можно получать до 23 лет. По достижению указанного возраста, стипендию снимают.

Индексация стипендии в 2017 году Украина. Свежий материал на 20.01.2018 г.

Для студентов других курсов в связи с повышением размера стипендии сентябрь 2015 года становится базовым месяцем, исходя из которого мы будем определять в дальнейшем право на текущую индексацию новых стипендий. А пока что такие студенты будут получать фиксированную сумму индексации, рассчитанную как разница между суммой текущей индексации, на которую учащиеся или студенты имели право
в сентябре до повышения, и суммой повышения стипендий.

«Существенно растут расходы на эти цели. В 2017 году — на 17,9 миллиарда рублей, в 2018 году — на 33,4 миллиарда рублей, в 2019 году — на 36,9 миллиарда рублей. Это означает, что расходы профессорско-преподавательского состава, вне всякого сомнения, существенно вырастут в 2017 году», — привел цифры директор департамента финансов Минобрнауки.

Администрация вуза обратилась в управление труда и социальной защиты населения по местонахождению учебного заведения по поводу выплаты социальной помощи студентке, находящейся в академическом отпуске по медицинским показаниям. В выплате помощи отказано. Правомерен ли такой отказ?

На эту выплату могут рассчитывать студенты не только из Украины. Главным критерием является успеваемость и рейтинг. Основной показатель – успеваемость по каждому отдельно взятому предмету. Отсеиваются сразу те, кто имеет задолженности по предметам, а также те, чей рейтинг ниже установленного для данного курса и специальности.


   
   Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув лист щодо індексації стипендій і повідомляє.
   
   Індексація стипендій проводиться згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі — Порядок), яким передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено.
   
   Разом з тим пунктом 5 цього Порядку визначено, що у разі підвищення стипендій значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
   
   Якщо розмір підвищення стипендій не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення стипендії і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії.
   
   Зважаючи на зазначене, у вересні 2015 року відбулося підвищення розміру стипендії, яке не перевищило суму індексації, що мала нараховуватись у цьому місяці, тому сума індексації стипендії мала бути зменшена на суму підвищення стипендії. Визначена сума індексації має виплачуватись до наступного підвищення розміру стипендії.
   
   Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується з жовтня 2015 року. Перевищення порогу індексації (до січня 2016 року — 101 %) відбулося у грудні 2015 року, в якому індекс споживчих цін за жовтень — грудень 2015 року становив 101,4 % (98,7 ґ 1,020 ґ 1,007). Згідно з положеннями Порядку право на індексацію стипендії на 1,4 % (101,4 — 100) відбулося у лютому 2016 року.
   
   Індексація стипендії на цей же індекс має проводитись також у березні, квітні та травні 2016 року, оскільки індекс споживчих цін за січень — березень 2016 року не перевищив поріг індексації (з січня 2016 року — 103 %) і становив 101,5 % (100,9 ґ 0,996 ґ 1,010).
   
   Відповідно до пункту 101 Порядку визначено, що у разі збільшення студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії як таким, що мають 10 — 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання, обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії продовжує здійснюватись з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії.
   
   Враховуючи зазначене, якщо студенту стипендію було призначено у вересні 2015 року (у місяці підвищення стипендії значення індексу споживчих цін прийнято за 1 або 100 %), а у лютому 2016 року вона була підвищена за успішність, то обчислення індексу споживчих цін має здійснюватись з жовтня 2015 року. Індексація стипендії у такому випадку має проводитись з лютого 2016 року на 1,4 %. При цьому індексації підлягає тільки розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії.
   
   Також повідомляємо, що відповідно до пункту 6 Порядку проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік.
   
   Директор Департаменту
   стратегічного планування та аналізу
   
   
   

З 01.01.2017 р. порядок призначення та виплати стипендій у ВНЗ зазнав суттєвих змін. Усі подробиці реформи ви знайдете в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 9/2017, с. 14, № 10/2017, с. 30. У цій консультації висвітлимо питання стосовно «темних» плям стипендіального забезпечення.

Индексация стипендии в 2017 году видео. Эксклюзив.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here